Conference Schedule

Friday, July 13th

17:00 Registration

18:00–18:15 Welcome / Introduction

18:15–19:30 Panel discussion I

Municipal Politics. Leaders and challengers

 • Lenka Burgerová Councillor, Architecture and Public space at City of Prague 7
 • Joseph Alexander Smith, Journalist, independent activist
 • Olivier Schneider, Fédération française des usagers de la bicyclette
 • Natalia Shavshukova, Founder of SelfGovernance School in Moscow
 • Tomasz Tosza, Miejski Zarząd Dróg Jaworzno
 • Justyna Kościńska, Miasto Jest Nasze

Moderacja: Robert Łuczak, Assistant Professor, Geography Department, University of Warsaw

Saturday, July 14th

10:00–11:15 Panel discussion II

The common denominator of CEE – pains of the region

 • Xatuna Gvelesiani, Iare Pekhit
 • Beata Siemieniako, Prawo do Prawa
 • Dariusz Szwed, Fundacja Zielonej Polityki
 • Karo Wysocka, TechSoup
 • Andrej Zografski,  Spasi Sofia
 • Robert Łuczak, Assistant Professor, Geography Department, University of Warsaw

Moderation: Artur Celiński

11:15–11:45 Coffee break

11:45–13:00 Panel discussion III

Why is gender still an issue? Unequal representation of women

 • Marta Szczepańska, Miasto Jest Nasze
 • Aga Osytek, Deaf Respect Foundation
 • Natalija Simovic, Ne Davimo Beograd – Serbia
 • Svetlana Zakharowa, Russian LGBT Network

Moderation: Sara Koślińska, Limit Less App

14:00–18:00 Workshops I

21:00 Afterparty

Sunday, July 15th

10:00–14:00 Workshops II

14:00–15:00 Lunch break

15:00–17:00 Workshops III – Tours

 

Workshops I

 1. Jacek Drozda Self-governing work in self-governing city? / Samorządna praca w samorządnym mieście?
 2. Marcin Gerwin Democracy in action. How to design and run citizens’ assemblies / Projektowanie paneli obywatelskich
 3. Katarzyna Anna Klimowicz Digital infrastructures for more participatory and deliberative democracy / Infrastruktura cyfrowa na rzecz demokracji uczestniczącej i deliberatywnej
 4. Natalia Kobza Sustainable development in a city / Zrównoważone technologie w mieście
 5. Weronika Nowakowska, Rafał Żak Make yourself a club – simulation game / Zrób sobie klub – gra symulacyjna
 6. Zuzanna Piechowicz How to communicate with mass media? / Jak komunikować się z mediami?
 7. Marcin Popkiewicz Megatrends in contemporary world / Megatrendy we współczesnym świecie
 8. Natalija Simovic, Radomir Lazović City through the gender lens / Miasto z perspektywy gender

Workshops II

 1. Gergin Borisov, Andrej Zografski Developing strategies for objective data-based activism / Aktywizm oparty o obiektywne dane
 2. Magda Dąbkowska Drug policy at the city level – what makes sense? / Miejska polityka narkotykowa – jakie rozwiązania mają sens?
 3. Maja Durlik, Lukas Mocek, Wojtek Sańko, Olivia Vereha, Karolina Wysocka Activism & technology – achievements, challenges & opportunities / Aktywizm i technologia – osiągnięcia, wyzwania i możliwości
 4. Andrzej Górz, Aleksandra Krugły, Małgorzata Leszko Fearless neighborhoods. How to deal with decision makers (to survive)? / Nieustraszone osiedla. Jak radzić sobie z decydentami (by przetrwać)?
 5. Anna Kuliberda Empathy for Activists – Empathy for Us – a workshop on being good to yourself when doing good / Empatia dla Aktywistów – dla Nas – jak być dobrym dla siebie, będąc dobrym dla innych
 6. Tomasz Tosza Infrastructure in Jaworzno, Poland – implementation of Vision Zero / Jak infrastruktura może zabijać, jak może ratować życie? O wdrożeniu Vision Zero w Jaworznie i o tym, co zrobiliśmy w Polsce źle z infrastrukturą mobilności
 7. Olivier Schneider How to build a successful campaign? / Jak zbudować kampanię prowadzącą do sukcesu
 8. Dariusz Szwed Energy Democracy – local partnerships for clean, sustainable and affordable energy for all / Demokracja energetyczna – lokalne partnerstwa na rzecz czystej, zrównoważonej i przystępnej cenowo energii dla wszystkich

Workshops III – Tours

 1. Aleksandra Krugły, Małgorzata Leszko Fearless ‘Friendship’ Neighborhood walking tour / Nieustraszone Osiedle “Przyjaźń” – spacer z przewodnikiem
 2. Karolina Rybska The city tour – footprints of wild property restitution and tenants’ fights in Warsaw / Spacer śladami dzikiej reprywatyzacji i walk lokatorskich w Warszawie